با توجه به تعرفه اداره ورزش و جوانان، نرخ های سال 1401 به شرح زیر می باشد.

«تعرفه استخر»

ردیف عنوان قیمت
1 استخر آبدرمانی 800/000 ریال
2 استخر قهرمانی 500/000 ریال

 تعرفه آموزش شنا

ردیف عنوان   قیمت
1 آموزش شنای عمومی (15الی 20 نفره) 10جلسه   12/000/000 ریال
2 آموزش شنای خصوصی 10 جلسه ای   22/000/000 ریال
3 آموزش شنای نیمه خصوصی(بصورت 3 الی6 نفره) 10 جلسه    18/000/000 ریال
4 اجاره سانس استخر آبدرمانی و قهرمانی 15 نفره   30/000/000 ریال

«تعرفه عضویت»

  عضویت آب درمانی 10 جلسه ای با تخفیف 7/000/000 ریال

عضویت قهرمانی 10 جلسه ای 4/000/000 ریال

عضویت آب درمانی جهت بیماران با نامه پزشک و عکس 4*3 با تخفیف ویژه  

حق عضویت اولیه برای صدور کارت 2/000/000 ریال و هرجلسه تنها 500/000 ریال

( سانس های آبدرمانی یک ساعت و چهل دقیقه و سانس قهرمانی یک ساعت و نیم میباشد)

«برنامه هفتگی»

قهرمانی بانوان روزهای فرد:(12 الی 14)(14 الی16)(16 الی 18)
آبدرمانی بانوان روزهای فرد:(12 الی 14)(14 الی 16)( 16 الی 20)
قهرمانی و آبدرمانی آقایان روزهای فرد:(18الی 20) (20 الی 22)
آبدرمانی و قهرمانی آقایان درروزهای زوج و جمعه ها:(14 الی 16)( 16 الی 18)(18 الی 20)(20الی 22)
بدنسازی آقایان همه روزه: از ساعت 13 الی 23 (پنجشنبه ها از ساعت 13 الی 21)
ایروبیک، بدنسازی و تناسب اندام بانوان: همه روزه از ساعت 10 الی 22( پنجشنبه ها 14 الی 18)

 

(گرمابه و حمام ترکی با تعیین وقت قبلی ☎️33584153)

آدرس: بلوار دانشجو-خیابان پیام(خانه ورزش گنبد)

☎️33584011- 33584012

واحد پذیرش:داخلی11

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا