ساعات کاری و شهریه باشگاه بانوان (خانه ورزش گنبد)

بدنسازی و فیتنس : شنبه تا پنج شنبه

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 21

پنجشنبه ها 9 صبح الی 12 ظهر فی 1,500,000 ریال


ایروبیک : شنبه تا چهار شنبه صبح از ساعت 8 الی 9 صبح

بعد ظهر از ساعت 17 الی 18 فی 1,000,000 ریال


تی آرایکس : شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعت 18 الی 19 شهریه مبلغ 1,300,000 ریال


ثبت نام VIP : ایروبیک - بدنسازی - فیتنس - سونای خشک - بلیارد - تنیس

شهریه مبلغ 1,500,000 ریال


برنامه کلاس های ژیمناستیک:

روز های زوج:

ردیف ساعت نام مربی نوع کلاس
1  14 تا 15  خانم امینی  بزرگسالان
2  15 تا 16  آقای رستمی  طرح کلاس دوم
3  15 تا 16:30  آقای رستمی  خصوصی
4  16:30 تا 17:30  آقای رستمی  عمومی
5  17:30 تا 18:30  آقای رستمی  عمومی
6  18:30 تا 19:30  آقای رستمی  عمومی
7  19:30 تا 20:30  آقای رستمی  خصوصی
8  20:30 تا 21:30  آقای رستمی  خصوصی

روزهای فرد:

ردیف ساعت نام مربی نوع کلاس
1  14 تا 15  خانم زرینی  طرح کلاس دوم
2  15 تا 16  خانم عرب  طرح کلاس دوم
3  16 تا 17  آقای رفعتی  خصوصی
4  17 تا 18  رفعتی / عرب  عمومی
5  17:30 تا 18  رفعتی / امینی  ویژه
6  17:30 تا 21  آقای رفعتی  ویژه

جدول زمانی:

جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
ورزش در آب
خانم کیا
08.30
10.00
ورزش در آب
خانم کیا
08.30
10.00
ورزش در آب
خانم کیا
08.30
10.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
ژیمناستیک عمومی
آقای رستمی
16.30
17.30


ژیمناستیک عمومی
خانم زرینی
17.30
18.30ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
19.30
20.30


ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
20.30
21.30

14.00
15.00

ژیمناستیک طرح کلاس دوم
خانم زرینی
14.00
15.00
ژیمناستیک خصوصی
آقای رفعتی
16.00
17.00


ژیمناستیک عمومی
رفعتی/عرب
17.00
18.00

ژیمناستیک ویژه
رفعتی/امینی
17.30
00.00

ژیمناستیک ویژه
آقای رفعتی
17.30
00.00

ژیمناستیک عمومی
آقای رستمی
16.30
17.30


ژیمناستیک عمومی
خانم زرینی
17.30
18.30ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
19.30
20.30


ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
20.30
21.30

ژیمناستیک طرح کلاس دوم
خانم زرینی
14.00
15.00
ژیمناستیک خصوصی
آقای رفعتی
16.00
17.00


ژیمناستیک ویژه
رفعتی/امینی
17.30
00.00

ژیمناستیک ویژه
آقای رفعتی
17.30
21.00

ژیمناستیک عمومی
آقای رستمی
16.30
17.30


ژیمناستیک عمومی
خانم زرینی
17.30
18.30ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
19.30
20.30


ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
20.30
21.30

ژیمناستیک طرح کلاس دوم
خانم زرینی
14.00
15.00
15.00

ژیمناستیک خصوصی
آقای رفعتی
16.00
17.00ژیمناستیک ویژه
رفعتی/امینی
17.30
00.00

ژیمناستیک ویژه
آقای رفعتی
17.30
21.00
16.00
17.00
18.00


19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
10.00
11.00


12.00
13.00
14.00
15.00


16.00
17.00
جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
ورزش در آب
خانم کیا
08.30
10.00

ورزش در آب
خانم کیا
08.30
10.00

ورزش در آب
خانم کیا
08.30
10.00

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
14.00
ژیمناستیک طرح کلاس دوم
خانم زرینی
14.00
15.00
ژیمناستیک طرح کلاس دوم
خانم زرینی
14.00
15.00
ژیمناستیک طرح کلاس دوم
خانم زرینی
14.00
15.00
15.00
16.00
ژیمناستیک خصوصی
آقای رفعتی
16.00
17.00
ژیمناستیک خصوصی
آقای رفعتی
16.00
17.00
ژیمناستیک خصوصی
آقای رفعتی
16.00
17.00
17.00
ژیمناستیک ویژه
رفعتی/امینی
17.30
00.00

ژیمناستیک ویژه
آقای رفعتی
17.30
00.00
ژیمناستیک ویژه
رفعتی/امینی
17.30
00.00

ژیمناستیک ویژه
آقای رفعتی
17.30
21.00
ژیمناستیک ویژه
رفعتی/امینی
17.30
00.00

ژیمناستیک ویژه
آقای رفعتی
17.30
21.00
18.00
19.00
ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
19.30
20.30

ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
20.30
21.30
ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
19.30
20.30

ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
20.30
21.30
ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
19.30
20.30

ژیمناستیک خصوصی
آقای رستمی
20.30
21.30
20.00
21.00
22.00
23.00

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا