دفاع شخصی چیست:

امروزه با پیشرفت سلاحها و تولید بمب های متنوع شاید به ذهن برسد که دفاع شخصی چه کاربردی در این دوره دارد؟دفاع شخصی یا هر هنر رزمی دیگر انسان راجوان نگه می دارد و شادابی را به او هدیه میکند.

ما بااستفاده از فنون دفاع شخصی و بادستخالی در مواقع مواجهه با حملات چه با سلاح سرد و چه با سلاح گرم و هر چیز دیگری میتوانیم ازخود و دیگران دفاع کنیم.

دفاع شخصی می تواند برای افراد مختلف با توجه به موقعیت های شغلی، نوع زندگی و… تعاریف مختلفی داشته باشد. اما عموما منظور از دفاع شخصی مجموعه آگاهی ها و مهارت هایی است که شخص بتواند با تکیه بر آنها در زندگی روزمره خود ازامنیت بیشتری برخوردار شود.

برعکس آنچه که عموما در ایران تصور می شود دفاع شخصی مهارت هایی صرفا فیزیکی نیست. امروزه در دنیا در دوره های آموزشی بیشتر از آنکه تلاش کنندهنرجو را برای یک رویارویی فیزیکی آماده کنند، بر روی مهارت هایی که او را از افتادن در دام یکدرگیری فیزیکی حفظ می کند تمرکز می کنند. چراکه ثابت شده یک درگیری فیزیکی حتی برای یک فرد ورزیده یا آموزش دیده هم یک ریسک است.

همین امر باعث شده تا بیشتر آموزش ها روی بخش پیشگیری و کمک به افزایش توانایی افراد در حفظ هوشیاری و آمادگی ذهنی شان متمرکز شوند.

به یاد داشته باشید از لحاظ قانونی دفاع شخصی مقابله با فردی است که قصد تحمیل صدمات جدی و یا کشتن شما را دارد. به همین دلیل همیشه هوشیاری و اجتناب از درگیری موثرتر و شانس بیشتری را برای شما به ارمغان می آورد .

فنون دفاع شخصی به دو قسمت تقسیم میشود:

  • دفاع شخصی ابتدایی
  • دفاع شخصی پیشرفته

در دفاع شخصی ابتدایی فرد طریقه دفاع درمقابل مشت واز مقابل راندن فرد مهاجم را آموزش می بیند.

در دفاع شخصی پیشرفته فرد طریقه پرتاب مهاجم وشکستن دست و پا ویا نگه داشتن مهاجم تا رسیدن کمک و افت های دفاع شخصی در مواقع پرتاب شدن توسط مهاجم تا در موقع سقوط آسیب جدی نبیند را آموزش میبیند.

دفاع شخصی امروزه از اهمیت بیشتری برای افراد جامعه به ویژه برای خانم ها دارد .بانوان میتوانند بایاد گیری این هنر رزمی در مقابل تجاوز بیگانگان  از خود دفاع کنند.

 

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا