مبارزات آزاد

تای بوکسینگ یا موی تای یک هنر دفاع شخصی سنتی است. این هنر رزمی با بوکس متفاوت است زیرا در آن، پاها، آرنج ها، زانوان و همچنین ضربات مشت به یک اندازه به کار می روند. بنابراین آن را می توان به نوعی یک هنر رزمی آزاد به شمار آورد. در یک رقابت تای بوکسینگ، پنج راند سه دقیقه ای وجود دارد که بین هر کدام از آنها دو دقیقه استراحت گذاشته می شود.

موی تای در سال 1650 میلادی و در زمانی که پادشاه Naresuen، حاکم کشور Siam توسط افراد کشور Burmese اسیر شد و برای آزادی خود پیشنهادی داد تا با دوازده نفر از قهرمانان رزمی کار این کشور مبارزه کند و آنها را شکست دهد متولد گردید.

او با موفقیت، همه این دوازده تن را شکست داد و تبدیل به یک قهرمان ملی گردید و از آن پس مردم کشور Thais با افتخار از این قهرمان رزمی کار خود یاد می کردند. این هنر رزمی حتی در زمان صلح هم مورد تمرین و آموزش سربازان قرار می گرفت و سربازان، بدون اسلحه با یکدیگر می جنگیدند و این گونه خود را آماده نگاه می داشتند. 

حرکات و ضربات موی تای  :

در ورزش رزمی « موی تای » از حرکات و ضربات « مشت ، آرنج ، زانو  و لگد » به شکل ذیل استفاده صورت میگیرد :

 •  ازساقهای پا : مانند چوبی  بلند برای دفاع  و ضربه زدن
 •  از بازوهای دو دست : به عنوان دو شمشیر برای دفاع کردن
 • از مشتها  : برای کوبیدن و خرد کردن
 • از آرنج دستان : به عنوان ضربات نیزه
 • از زانوها  : به مثل گرز ،  برای ضربه زدن  و دفاع کردن
 • از پاها  : به مثابه  چاقو و تبر

فواید ورزش موی تای

فواید  فیزیکی

 • بهبود هیکل:  موی تای هیکل را بزرگ میکند. تمرینات موی تای  اندام را متناسب تر کرده، چربی اضافی  را می سوزاند و شخص را لاغر میکند  افرادی که به طور منظم تمرین موی تای انجام می دهند  توکسین در بدن آنها آزاد می شود.
 • تهویه بهتر قلب و عروق: موی تای تاثیر بالایی بر روی سیستم قلبی دارد ،   از هر دو روش هوازی و بی هوازی استفاده می شود. با اجرای منظم، موی تای باعث بهبود سیستم قلب و عروق می شود.
 • قدرت پا بهبودمیابد: ضربات و رفت و آمد در تمرین موی تای  عضلات پایین بدن و پاها را تقویت میکند
 • قدرت  بهتر: ماهیت چرخشی بسیاری از حرکات، مانند ، دفاع ، به  تقویت قدرت بدن کمک می کند
 • افزایش تحرک مفصل ران: ضربات و حرکات زانو در مفصل ران را تقویت میکند
 • ایمنی را  بهبود می دهد: بدن را سالم و در مقابل بیماریها مقاومتر میکند

فواید  روانی

 • رهایی از استرس: موی تای یک ورزش با سرعت گام است که نگرانی های روزانه را از بدن بیرون میکند
 • شجاعت: با توجه به آموزش دقیق، ، اعتماد به نفس و شجاعت درانسان زیاد می شود.
 • نظم و انضباط:  وقتی فرد زیر نظر مربی است و مطابق با آن قواعد را تمرین میکند   در دراز مدت شخص منظمی می شود.
 • اطلاعات: استفاده از تاکتیک، تکنیک ها و ترفند برای نگه داشتن حریف  و یا فریب آنها هوشش تقویت شده و میتواند روی پای خود بایستد.
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا