سوابق علمی و تجربی سهامداران و مدیران خانه ورزش:

ردیف نام و نام خانوادگی مدارک، رشته و ارزش تحصیلی  نام موسسه عالی/دانشگاه سال شروع سال پایان دوره های تخصصی
1  مرحوم دکتر محمد علی مزیدی  دکتری  دانشگاه ملی ایران  1346  1352  جراح عمومی
2  مهندس علی صـدقـی زاده  لیسانس حقوق قضائی/لیسانس معماری/فوق لیسانس عمران/دانشجوی ارشد زبان انگلیسی  دانشگاه تهران/دانشگاه فرزنو/پلی تکنیک پومونا، آمریکا، آزاد گنبد  1348  - معمار و معمار عمران/زبان انگلیسی  
3  حسن ذوالفقاری  لیسانس  دانشگاه مشهد  1348  1352  ادبیات
4  حسین خدابنده لو  دیپلم  تجربی  -  1352  تکنیسین
5  سینا ذوالفقاری  لیسانس تربیت بدنی  آزاد علی اباد  1385  1387  تربیت بدنی

ج: سوابق کاری و تجربی سهامداران و مدیران:

ردیف   نام و نام خانوادگی   نام موسسه  نوع فعالیت  شروع کار  سمت ها و مشاغل
 1     مرحوم دکتر محمد علی مزیدی    1  بیمارستان برزویه  پزشک جراح  1362  پزشک جراح
2  درمانگاه مزیدی  پزشک جراح  1363  پزشک جراح
3  مطب خصوصی  پزشک جراح  1362  پزشک جراح
4  خانه ورزش کنبد  رئیس سابق هیئت مدیره  1373  -
 2   مهندس علی صدقی زاده    1  خانه ورزش گنبد  مدیریت امور ساخت و بهره برداری و مدیر عامل  1373  معمار و معمارعمران  
 2  شرکت ابنیه و توسعه گلستان  امور پیمان ها و مشاور حقوقی  1378
 3  شرکت پی کاشت بناور  رئیس هیئت مدیره  1373
 3    حسن ذوالفقاری    1  سرپرست اداره بیمه خدمات درمانی گنبد  بازنشسته  1383  بازرگان 
2  پخش تجهیزات پزشکی  بازرگانی  1360
3  خانه ورزش گنبد  رئیس هیئت مدیره  1384  ناظر حسابداری
4 حسین خدابنده لو    خانه ورزش گنبد  امور ساخت و نگهداری تأسیساتی  1373  تکنیسین تأسیسات
5  سینا ذوالفقاری    خانه ورزش گنبد  مربی امور آقایان  1384  مربی امور آقایان

ویژگی های اصلی مدیران:

الف: نقاط قوت و ضعف اعضای تیم مدیریت  مکمل یکدیگر خواهند بود.

ب: تیم تمام امور و وظایف مربوط به کسب و کار را تحت پوشش قرار داده است .

ج: اکثر اعضای تیم برای مدت طولانی با هم مشغول کار بوده اند.

د: تمام اعضای تیم یک دیدگاه دارند:  »::»موفقیت»::»

ه: تیم در مورد رسالت، اهداف و استراتژی شرکت اجماع نظر دارند.

و: همه آنها در زمینه نقش خود و تقسیم مسئولیت ها توجیه هستند.

ز: هسته اصلی تیم دست کم شامل سه نفر و به ندرت شامل پنج نفر است.

ح: آنها در محیطی آکنده از دوستی و احترام متقابل کار می کنند و حامی یکدیگرند.

ط: آنها حتی در شرایط دشوار نیز نشان داده اند که به یکدیگر متعهد و با همدیگر متحدند.

ی: هسته اصلی گروه همیشه در صدد رفع نقاط ضعف خود بوده و خواهند بود.

س: میزان مالکیت بین اعضای گروه به صورت سهام مشخص می باشد.

 

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا