علیرضا طباطبائی به مدت 13 الی 14 سال  به عنوان ناجی و مربی در  مجموعه فرهنگی و ورزشی خانه ورزش مشغول به کار می باشد. ایشان به مدت 15 سال به عنوان مربی و ناجی در استخر وحدت گنبد که متعلق به تربیت بدنی بوده فعالیت داشته اند  و دارنده کارت ناجی گری،مربی گری، داوری و غواصی میباشند.

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به خانه ورزش گنبد می باشد.  
بالا